Menú principal
TwitterFacebookLinkedIn
628.546.791
635.676.515
info@centrepip.com

628.546.791 - 635.676.515
info@centrepip.com

Català - Español

Síndrome d’Asperger : característiques i intervenció

Informació extreta del llibre : Per què em costa tant aprendre? Anna Sans

Les persones amb Síndrome d’Asperger solen destacar per presentar dificultats en la socialització encara que tinguin una capacitat intel · lectual normal i fins i tot superior . Aquesta síndrome juntament amb el trastorn autista , està inclòs dins de la categoria dels trastorns generalitzats del desenvolupament. Les causes es desconeixen encara que existeix un component genètic .
sindrome-de-aspergerUn altre aspecte a destacar és que solen presentar moltes característiques del trastorn de l’aprenentatge no verbal .

Quines característiques presenten?

Són maldestres en aquelles activitats de motricitat fina i gruixuda ( saltar , córrer , dibuixar … )
Utilitzen un discurs unidireccional ( monòleg ) centrat en temes del seu interès . Els costa entendre que puguin arribar a avorrir als altres quan el discurs sobre el tema d’interès és inacabable .
Tendeixen a fer interpretacions literals del que escolten ja que presenten una alteració en el llenguatge pragmàtic .
Mostren hipersensibilitat als estímuls ( visuals , auditius … )
Els costa extreure la idea global d’una història o d’una pel · lícula i fins i tot reproduiran exactament trossos de la pel · lícula o història .
Posseeixen una gran memòria i fins i tot memoritzen informació sense cap tipus d’utilitat però que els resulta atractiu ( marques de cotxe , parades de metro … )
Solen ser molt rígids , repetitius i perseverants en les seves accions ja que presenten una baixa capacitat organitzativa , planificació , atenció , inhibició de respostes i inflexibilitat .
Mostren dificultats en la percepció viso -espacial , com per exemple, dificultat per orientar-se pels carrers . Necessiten tenir un camí après .

A nivell social presenten :

 • Escàs contacte visual
 • Interessos restringits , repetitius i obsessius .
 • Dificultat per reconèixer les expressions facials .
 • Interès per tenir amics però no saben com fer-ho .
 • Falta d’empatia , és a dir , els costa identificar les emocions de les altres persones .
 • Rigidesa en el compliment de les normes explícites i dificultats per entendre les nomes implícites .
 • Dificultats per entendre les bromes i els acudits .
 • Baixa tolerància a la frustració quan se’ls contradiu o se’ls trenca la rutina per la seva gran rigidesa .
 • Dificultats per a mentir o entendre la mentida .

Què cal tenir en compte durant el tractament ?

 • Informar la família i l’escola per poder reaccionar de manera adequada davant determinades conductes .
 • Establir rutines ja que els proporciona seguretat i autonomia .
 • Anticipar als esdeveniments inesperats .
 • Proporcionar tècniques eficaces per ensenyar al nen formes adequades de comportament .
 • Com ajudar a millorar les relacions socials ?
 • És important ensenyar-li les normes bàsiques de relació :
 • Mirar als ulls de l’interlocutor quan escolta i respon
 • No interrompre quan està parlant
 • Respectar els interessos dels altres i ser més flexible
 • Bromes , acudits , dobles sentits … han de ser explicats i analitzats perquè aprengui a identificar-los i no torni a caure en la interpretació literal .

Finalment comentar que és de gran importància permetre’ls-hi parlar dels seus interessos però limitant el temps d’exposició , a més de respectar el seu moment de joc solitari , encara que sigui convenient anar-lo introduint en els jocs de grup , especialment en aquells que millor accepti .

 Anna Canals