Menú principal
TwitterFacebookLinkedIn
628.546.791
635.676.515
info@centrepip.com

628.546.791 - 635.676.515
info@centrepip.com

Català - Español

Com actuar davant d’una ruptura de parella

El dol és un procés adaptatiu que vivim les persones davant d’una pèrdua del tipus que sigui. Possiblement, el tipus de dol més conegut és davant la mort d’un ésser estimat o la ruptura d’una relació, però, hi ha moltes situacions en què la persona ha de viure un procés de dol per seguir endavant.dol

Com altres professionals han compartit i, seguint el model de Kübler-Ross, el duel es desenvolupa en les següents etapes: negació, ira, negociació, depressió i acceptació.

Entre les demandes més freqüents en teràpia, els problemes de parella o les ruptures recents són força habituals. Durant aquest període de canvi, les persones experimenten grans variacions a nivell emocional i, de vegades, necessiten ajuda per poder reubicar-se en la nova situació.

Expressar emocions

El primer de tot, a hores d’ara, és externalitzar les emocions que se senten. Poder expressar qualsevol tipus d’emoció relacionada amb la separació tant cap a un mateix com cap a l’altra persona. No tant amb l’objectiu de comunicar-ho a l’altra persona, sinó pel fet de descarregar totes les emocions que s’experimenten en aquests moments. En acabar una relació, és molt important poder reconèixer les emocions que se senten i validar-les com a part necessària de tot el procés.

Minimitzar el contacte

D’altra banda, s’ha d’intentar minimitzar el contacte amb l’altra persona. Una ruptura és un canvi important en la vida de cada persona i és necessari un espai personal per recuperar la pròpia autonomia. Durant el temps que s’ha estat en la relació, les dues persones han creat una unitat conjunta. En els primers mesos després de la ruptura, cal separar-se i reduir el contacte, per poder enfortir la pròpia identitat de cada un. Aquest procés, encara que necessari, requereix d’un gran esforç per part de les dues persones per evitar mantenir el contacte tot i trobar a faltar. A les parelles amb fills pot ser més complicat. No obstant això, és recomanable mantenir una relació cordial i tractar els temes relacionats amb els fills, deixant de banda els retrets i / o records dels moments passats.

Redescobrir-se a un mateix

Així mateix, cal redescobrir-se a un mateix com a individu. Per a això és important mantenir les activitats que es feien per gaudir un mateix o explorar noves alternatives. Recordar aquells hobbies o aficions que s’havien deixat de banda i reprendre’ls. Buscant una manera de sentir-ocupat i realitzat. Podent diferenciar entre aquelles activitats que ajuden a sentir-se bé de les que es fan per obligació.

En alguns casos, si la relació ha estat destructiva, la persona ha de recuperar la seva autoestima i confiança en si mateixa. Pel que pot necessitar una major ajuda per poder validar de nou i guanyar la seguretat en la seva pròpia persona.

Finalment, tota ruptura o pèrdua implica desajustos a nivell emocional que necessiten de temps per poder resituar. Per tant, el temps és necessari en tot aquest procés d’acceptació de la pèrdua i d’adaptació a la nova situació.

Cristina Garcia