Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Com fer un ús correcte de l’economia de fitxes per modificar conductes o crear hàbits

Moltes vegades, davant una mala conducta del nen, els adults tendim a utilitzar el càstig per posar fi a la conducta no desitjada ja que és un sistema amb què molts de nosaltres hem crescut. Però avui en dia existeixen grans quantitats d’estratègies i tècniques per poder modelar la conducta adequada sense recórrer al càstig.

Parlem doncs de l’economia de fitxes. Una tècnica motivadora per l’infant i útil per instaurar un seguit de conductes desitjables i rutines com podria ser “rentar-se les dents després de cada àpat”.  Immediatament després de la conducta esperada se li dóna al nen un reforçador simbòlic que pot ser una fitxa o un gomet col·locat a la taula de registre. A l’inici de tot, cal pactar amb l’infant el premi i el nombre de punts a obtenir per aconseguir-lo.  És important recalcar que el premi pactat  ha de ser realista i s’ha de respectar quan se li dóna perquè de no ser així, la tècnica deixaria de ser efectiva.

imatge economia

Els premis no han de ser únicament materials, també poden ser socials com sortir amb els amics en cas que siguin adolescents o fer alguna sortida que el nen desitja amb la família.

Moltes vegades com a professionals ens trobem davant  la pregunta de molts pares sobre “No se l’hauria de premiar per aquestes conductes; hauria de sortir del nen, no?”.

Tots, i vull dir també els adults, ens movem per alguna cosa o per aconseguir algun tipus de benefici que pot ser econòmic, de realització personal, etc. En determinades edats, els nens encara no tenen la maduresa suficient per mostrar una motivació interna per aquest motiu s’han de buscar reforçadors externs. A mesura que les conductes desitjades es vagin instaurant, els objectius aniran variant augmentant el grau de complexitat o afegint tasques noves.

Per últim, és molt important ser constant en la seva aplicació. Aquesta responsabilitat no recau només sobre el nen, sinó també per part de l’adult que ha de reforçar sempre que es doni la conducta desitjada. D’altra banda, si apareixen conductes no desitjades que no s’han pactat, no han d’interferir en l’economia. Per aquestes conductes es poden establir altres conseqüències, sense tocar els punts aconseguits. Per acabar, l’acompanyament d’aquesta tècnica amb el reforç positiu (elogis, felicitacions, abraçades…) és molt més efectiu, ja que el nen/a agafa més seguretat en si mateix i més motivació a l’hora de realitzar la conducta desitjada.

En definitiva, perquè l’economia de fitxes sigui efectiva cal:

  1. Començar amb la tria de 3 o 4 conductes que es vulguin modificar
  2. Els objectius han de ser clars, concrets i realistes, és a dir, que l’infant els pugui realitzar
  3. Evitar plantejar els objectius de manera negativa, és a dir, en comptes d’escriure “No cridar als companys” es pot plantejar l’objectiu com “Parlar als companys amb un to de veu adequat”
  4. Concretar amb el nen el nombre de punts totals a aconseguir per obtenir la recompensa final
  5. En els més menuts intentar que la recompensa a aconseguir no sigui a llarg termini, és a dir, fer-la per exemple setmanalment per tal d’evitar cansament i falta d’efectivitat.
  6. No treure punts si la conducta no desitjada no està pactada a l’economia de fitxes
  7. La recompensa pot ser material (cromos, llaminadures…) o social (fer alguna activitat amb la família que el nen desitgi o, en el cas de tractar-se d’adolescents, sortir amb els amics)
  8. Donar el reforçador immediatament després de complir amb la conducta desitjada (la fitxa, gomet…)

 Per saber més sobre l’aplicació d’aquesta tècnica de modificació de conducta podeu contactar amb nosaltres via correu electrònic a: info@centrepip.com