Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

PECS-Fases del sistema alternatiu de comunicació. Part-1

Informació extreta del manual Picture Exchange Communication System 

PECS és un sistema de comunicació útil per a usuaris amb dificultats comunicatives, cognitives i físiques. Això no vol dir que no permeti el desenvolupament de la parla ja que molts d’ells els serveixen d’ajuda a l’hora d’iniciar-se en la comunicació fent un ús simultani amb la parla.

Per arribar a adquirir aquest sistema en la seva totalitat es requereix seguir 6 fases. En funció de cada persona es realitza una fase o una altra o totes dues alhora. En aquest primer article explicarem de manera més exhaustiva les 2 primeres fases.

FASE 1 Com comunicar-se

En aquesta fase la persona aprèn a intercanviar una sola imatge alhora per algun objecte o activitat que realment vulgui.

a) En aquesta primera fase es comença amb l’assaig de mà oberta / tancada. És aquí on no se li mostra l’objecte desitjat fins que no sigui ell que iniciï demanant-lo amb la mà.

mano                                                                                puño

Persona                                                                                                        Educador

b) S’introdueix una imatge on se li ensenya a ser espontani a l’hora de demanar. En un primer moment  es necessitarà l’ajuda d’un segon educador per realitzar la instrumentalització de la persona. Un dels educadors es col·loca darrere de la persona tal com es pot observar en la següent imatge:

pecs foto

 

Perquè la persona rebi el que desitja ha de: ·

  • Agafar la imatge i donar-la a l’educadora. Un cop la reeducadora rebi aquesta imatge, li donarà l’objecte desitjat.

Normalment la fase 1 té una durada de 2 setmanes com a màxim per aprendre-ho. És de gran importància anar registrant els avenços que es vagin aconseguint amb el seu número de assajos realitzats.

Exemple registre fase 1:

 

registre pecs

Vídeo demostració de la fase 1:

 

FASE 2 Distància i persistència 

En aquesta fase, fent ús encara d’una sola imatge, la persona aprèn a generalitzar aquesta nova habilitat utilitzant-la en diferents llocs, amb diferents persones i al llarg de diverses distàncies. També se’ls ensenya a ser comunicadors persistents.

a) En aquesta fase es posen alguns obstacles com ara una taula entre la persona i l’educador o que l’educador es trobi a una distància suficient perquè la persona hagi de aixecar-se. La persona ha d’aprendre a superar aquest obstacle per acostar-se al educador i així poder fer l’intercanvi i aconseguir l’objecte desitjat.

b) Un altre obstacle podria ser que la imatge de l’objecte desitjat estigués fora de l’abast de la persona (a la taula del costat) i hagués d’aixecar –se per anar a agafar la imatge i portar-se-la a l’educador.

c) Un altre obstacle seria que la persona hagués d’anar a buscar a l’educador que es troba a l’altra punta de l’habitació i d’esquena a ell (sense ajudes). En aquest cas, la persona ha d’insistir a l’educador perquè aquest sàpiga i començar així l’intercanvi.

Exemple de registre fase 2:

registre pecs 2

Vídeo demostració de la fase 2:

IMPORTANT FER UN REGISTRE A TOTES LES FASES