Menú principal
TwitterFacebookLinkedIn
628.546.791
635.676.515
info@centrepip.com

628.546.791 - 635.676.515
info@centrepip.com

Català - Español

Com tenir bones relacions socials a la infància i adolescència?

Com tenir bones relacions socials a la infància i adolescència?

Les habilitats socials juguen un paper molt important a l’hora de relacionar-nos amb altres persones, independentment de si som adults, nens o adolescents. No obstant, tenint present al repercussió que tenen en el desenvolupament al llarg de tota la nostra vida, en aquest article ens centrarem en els infants i els adolescent.

Què entenem per habilitats socials? habilidades sociales adolescentes

Primer de tot cal destacar que el concepte d’habilitats socials fa referència al repertori de comportaments interpersonals verbals i no verbals a través dels quals els/les nens/es influeixen en les respostes dels altres (pares, mares, amics,…) i assimilen els papers i les normes socials.

Quan les habilitats socials que tenen els infants són bones, parlem de nens assertius, és a dir, que reconeixen les necessitats, sentiments i drets tant d’ell mateix com dels altres, sense violar-los i que intenten aconseguir solucions als problemes positives i satisfactòries que intensifiquen les relacions a curt i llarg termini.

En canvi, quan les habilitats socials no són apropiades, parlem de nens no assertius, podent distingir dos tipus de comportaments:

  • Els/les nens/es que es comporten de manera passiva, no tenen en compte els seus propis drets, sentiments, necessitats i opinions, ignorant-los o deixant que siguin violats i/o suprimits. Permeten que els demés treguin profit d’ells i els controlin i que els seus sentiments estiguin atesos. Els drets dels demés estan per sobre dels seus propis. Acostumen a ser nois i noies tímids, retraiguts, amb baixa autoestima i un personalitat poc forta.
  • Els/les nens/es que es comporten de manera agressiva acostumen a ignorar, violar o limitar els sentiments, opinions, necessitats o drets dels que escolten, intentant manar sobre ells o controlar-los. El to de les seves respostes acostuma a ser exigent, egocèntric, insensible i cruel i acostumen a ser persones arrogants, manipuladores, intimidants i ofensives.

Cal destacar, però, que tots mostrem respostes assertives, passives i agressives en un o altre moment. No obstant, sempre existeix un tarannà o tipus de resposta predominant en cada persona i/o davant cada situació. Per exemple, un jove pot ser passiu a l’escola però, en canvi, a casa tenir un perfil agressiu. Malgrat això, tots podem aprendre a tenir comportaments més assertius, que són els que ens aporten més beneficis a nosaltres mateixos i als altres, gaudint així d’unes bones relacions.

Els investigadors suggereixen que amb l’edat no millora la falta de competència social de molts nens. Per tant, pot arribar a allargar-se o fins i tot empitjorar-se els dèficits que alguns d’ells experimenten en la vida adulta.

Com podem millorar la competència social dels nostres infants?

  • Existeixen programes d’entrenament en habilitats socials que, a través de diverses tècniques, ensenyen comportaments socials als nens adequats per a que els integrin i els puguin aplicar. A mode d’exemple podem enumerar alguns dels components d’aquests programes: iniciació social, salutacions a companys, joc o participació en tasques, cooperar i compartir,…. Un punt important a destacar és que aquests programes s’adapten a les necessitats concretes de cada nen/a.
  • S’han de proporcionar escenaris socials variats als infants per a que tinguin oportunitats de posar en pràctica les conductes entrenades i puguin esdevenir, d’aquesta manera, persones socialment competents.

Si creus que el/la teu/va fill/ tenen dificultats socials, pots consultar amb els nostres professionals de la psicologia a info@centrepip.com.