Menú principal
TwitterFacebookLinkedIn
628.546.791
635.676.515
info@centrepip.com

628.546.791 - 635.676.515
info@centrepip.com

Català - Español

¿Qui et vol, et farà plorar?

En la cultura popular ha moltes frases fetes que hem sentit des que som petits i d’alguna manera hem interioritzat amb les seves conseqüències. En aquest sentit, encara que moltes vegades a nivell racional neguem la seva influència, actuem o ens sentim d’acord a elles. Per això mateix, volem fer una petita anàlisi de d’una d’elles i el seu paper i influència.

Qui et vol, et farà plorar.

Què ens està dient?

És una realitat que les persones que ens volen no sempre fan tot allò que voldríem. Tots som lliures per actuar i pensar de maneres diferents, de manera que els desacords formen part de la vida i, de vegades, aquests desacords poden generar-nos algun dany. No obstant això, el dolor d’una relació no indica que aquest amor o afecte sigui de més o menys qualitat. Una relació, no s’hauria de valorar per les vegades que ens fa plorar sinó per tot allò que ens aporta.

Quines implicacions té? quien bien te quiere te hará llorar

Quan creixem pensant que qui bé et vol et farà plorar, relativitzem el dolor i, fins i tot, vam arribar a necessitar-ho per valorar les relacions.

Si tenim en compte tot el cicle vital, aquests models poden generar conseqüències importants en cadascuna de les etapes:

  • Infància i adolescència: Els nens aprenen que els pares com es preocupen i els volen els castiguen reiteradament. No obstant això, en repetir aquesta frase el missatge que reben els nens és “Em fan cas, estan pendents així que em volen”. No obstant això, quines conseqüències té això les seves creences? Amb aquest missatge estem dient que si el pare no castiga el seu fill no l’estima. Dit així ens sembla exagerat, però els nens ho viuen i ho interpreten així. Per tant, com a pares hem de poder demostrar el nostre amor i el nostre interès per ells de moltes maneres i no només a través dels càstigs per tal de que sapiguen estimar de manera saludable.
  • Adultesa: La persona que ha crescut amb aquesta creença pensarà que una relació sana és aquella en la qual passar-ho malament està justificat. Aquesta situació pot ser en les dues direccions, és a dir, tant si ell/ella generen el dolor com si són les persones que el reben. Per a ell/a la seva demostració de l’amor depèn d’aquest dolor i aquest dany que s’infringeix a l’altra persona sigui físic o psicològic. Per tant, es posa en una situació en la qual pot ser tant víctima com agressora. És l’única manera en què ha après a demostrar l’amor i és necessari un treball específic per poder modificar aquesta creença.

Per tant, tot i que forma part de la nostra cultura general, hem de ser una mica crítics amb els missatges encoberts a aquestes frases. Plorar en una relació no és dolent, però, un amor que es basa en les llàgrimes vessades ha de despertar-un senyal d’alarma que en moltes ocasions necessita d’ajuda externa per poder modificar aquestes creences tan arrelades en la nostra pròpia persona.

Per a més informació, pots escriure a info@centrepip.com