Menú principal
TwitterFacebookLinkedIn
628.546.791
635.676.515
info@centrepip.com

628.546.791 - 635.676.515
info@centrepip.com

Català - Español

Reeducacions psicopedagògiques a domicili

Reeducacions psicopedagògiques a domicili

Quins son els avantatges d’una intervenció a domicili?

La nostra experiència com a professionals en l’àmbit de la reeducació psicopedagògica ens ha portat a observar certes avantatges de la intervenció realitzada des del domicili del nen. Realitzar l’abordatge dins la dinàmica familiar ens permet veure certs aspectes que a consulta passarien desapercebuts. Gràcies això, podem realitzar una intervenció més precisa ja que veiem el desenvolupament del nen/a en el seu entorn. En un entorn segur, relaxat on ens permet conèixer el rol del nen en el seu àmbit i ens facilita també la possibilitat d’establir certes pautes a casa.

Per altra banda, és molt important establir una bona coordinació tan amb la família com amb els professionals que intervenen amb el nen (psicòlegs, neuròlegs, mestres) ja que per potenciar els seus avenços hem de treballar conjuntament seguint una línia en comú. La intervenció a domicili facilita aquesta coordinació, especialment, amb els pares.

A més a més, les reeducacions a domicili ens permeten aprofitar més fàcilment el material escolar per assolir els objectius plantejats en cada cas. No s’ha d’oblidar que l’escola i els resultats acostumen a ser un dels principals problemes en que es troben els nens amb trastorns de l’aprenentatge (dislèxia disortografia, discalcúlia o disgrafia) i/o TDAH. Per aquest motiu, aprofitant el material escolar volem aconseguir evitar el cansament del nen/a i potenciar la seva seguretat i autonomia en l’àmbit acadèmic.