Menú principal
TwitterFacebookLinkedIn
628.546.791
635.676.515
info@centrepip.com

628.546.791 - 635.676.515
info@centrepip.com

Català - Español

Reeducacions

Les reeducacions psicopedagògiques són un servei destinat a nens i adolescents amb problemes en el rendiment escolar com a conseqüència d’un trastorn de l’aprenentatge (dislèxia, discalculia, disortografia, TDAH) i / o manca d’hàbits i motivació.

Tenen com a objectiu intervenir sobre els efectes negatius de problemes d’atenció, concentració, planificació i organització en relació al seu aprenentatge i competència acadèmica, incloent activitats com:

 • Recuperació dels aprenentatges: lectura, escriptura, càlcul, matemàtiques …
 • Planificació i organització: agenda, horaris d’estudi, carpeta, apunts …
 • Tècniques i mètodes d’estudi: prelectura, lectura, subratllat, resum, esquema i estudi.
 • Preparació d’exàmens: (pre-durant-post)
 • Millora de la motivació i l’autoestima davant les tasques escolars
 • Implementació de les conductes adequades (estar assegut a la cadira, acabar les tasques, pensar abans de respondre …) i reduir / eliminar les conductes poc adequades (comentaris fora de lloc, aixecar-se constantment, no seguir les instruccions, xisclar …)

Modalitats de les reeducacions psicopedagògiques: A Domicili i a despatx

Oferim dues modalitats de servei, al domicili o al despatx. En funció de les dificultats del nen / a o adolescent pot ser més indicat una o altra. A continuació es detallen els avantatges de cadascuna de les diferents modalitats:

Reeducacions a domicili 

 • S’evita el desplaçament del menor i la família.
 • En realitzar l’abordatge dins de la dinàmica familiar ens permet veure certs aspectes que a consulta passarien desapercebuts.
 • Facilita també la possibilitat d’establir certes pautes a casa.
 • Major supervisió per part del reeducador/a en el compliment  i en la correcta aplicació de les pautes.
 • Permeten aprofitar més fàcilment el material escolar
 • Permet la incorporació i el manteniment  de treball i d’estudi del nen/a en el lloc més adequat de la casa , lliure de distractors ( normalment en l’escriptori de l’habitació del nen/a).

Reeducacions a despatx

 • Es disposa d’un ambient tranquil, minimitzant el nombre de distractors.
 • El nen diferencia clarament aquest com un espai de treball de l’espai d’oci i familiar.
 • Permet incidir en hàbits importants com l’assistència i sobretot la puntualitat, especialment en el cas d’adolescents.
 • Menor limitació en l’ús de material especialitzat.

Per a més informació sobre les reeducacions psicopedagògiques, podeu consultar el següent article

Consulta les nostres beques especials de centre per a famílies enviant un correu amb el motiu de consulta a info@centrepip.com