Menú principal
TwitterFacebookLinkedIn
628.546.791
635.676.515
info@centrepip.com

628.546.791 - 635.676.515
info@centrepip.com

Català - Español

La resolució de problemes

 A la vida quotidiana, ens trobem davant dificultats o situacions en què no sabem com actuar. Segons la perspectiva de cadascú, aquestes mateixes situacions es poden plantejar com REPTE o com PROBLEMES. Davant d’això, tal com s’ha exposat en diferents articles anteriors, la percepció que un mateix faci sobre la situació determinarà la manera en què un pot reaccionar i sentir.

Si seguim les pròpies definicions de la RAE podem observar els petits matisos :

  • REPTE: Objectiu o afany difícil de dur a terme, i que constitueix per això un estímul i un desafiament per a qui l’afronta.
  • PROBLEMA: Conjunt de fets o circumstàncies que dificulten la consecució d’algun fi.

En ambdues definicions el resultat és el mateix, es pretén aconseguir un determinat resultat o objectiu. La diferència radica que des de la perspectiva del problema, el focus d’atenció se centra en les dificultats, en canvi, en el repte, l’important és l’estímul que representa superar aquesta situació. Amb això, es pot preveure que segons l’actitud que es presenti, les emocions presentades seran molt diferents, des de l’ansietat i el desànim davant l’excitació i/o la motivació.

Repte vs Problema

Tal com mostra el gràfic següent, les dues postures són extrems en un continu. Així mateix, cadascun presenta unes emocions que l’acompanyen o altres.

En aquest sentit , el canvi de perspectiva depèn d’un mateix. A continuació, s’exposen una sèrie de passos propis de la resolució de problemes que poden ajudar proporcionant una sistematització en el procés a seguir. S’ha de tenir en compte que cada pas presenta una sèrie de riscos i/o dificultats que poden ser la causa de la no resolució d’aquesta situació, motiu pel qual es fa especial èmfasi en aquests riscos per intentar localitzar en què pas concret cadascun ha de posar especial atenció.

Pas Definició Errors comuns
Definir el problema  Presentar de manera objectiva la situació que es té al davant i allò que es pretén aconseguir. Algunes preguntes que poden guiar aquest procés d’objectivació són:

  1. Quin és el problema concretament ?
  2.  Quin objectiu pretenc aconseguir?
No tenir identificat el problema concret
Plantear alternativas o soluciones Realizar una lluvia de ideas con todas las alternativas sin analizarlas ni juzgándolas. Proponer todas las opciones posibles para la situación Plantear una única solución posible

Descartar alternativas sin analizarlas

Perder de vista el objetivo

Buscar soluciones que dependan de otras personas

Analizar las diferentes alternativas Valorar pros y contras de cada una de las soluciones. Algunas, fácilmente serán descartables otras necesitaran un análisis más exhaustivo de los diferentes componentes.

Realizar una balance entre pros y contras por cada alternativa

No tener en cuenta todas las variables.

Perder de vista el objetivo

Elegir Tomar una decisión teniendo en cuenta las diferentes alternativas y análisis. Tener en cuenta aquella que el balance de pros y contras sea menor.

Valorar la opción de unir dos alternativas

No decidir por miedo a equivocarse o miedos perfeccionistas

Pensar que podrían haber más opciones

Idear un plan de acción Concretar al máximo cómo y cuándo se va a llevar a cabo esta solución. Asimismo, será necesario destacar los diferentes pasos que se tendrán que seguir No concretar los pasos a seguir, intentando llevarlo sobre la marcha
Actuar Realizar el plan de acción No iniciar la actuación y no resolver el problema.
Valorar el resultado Analizar en función del objetivo planteado si se ha conseguido el resultado esperado o no. En caso negativo, plantearse el motivo del mismo. Si fuera necesario, realizar un nuevo análisis de alternativas Cambiar el objetivo planteado siendo más exigente.
 Definir el problema de manera ambigua

Establir un objectiu impossible o irrealitzablePlantejar alternatives o solucionsRealitzar una pluja d’idees amb totes les alternatives sense analitzar ni jutjant . Proposar totes les opcions possibles per la situacióPlantejar una única solució possible

Descartar alternatives sense analitzar-

Perdre de vista l’objectiu

Buscar solucions que depenguin d’altres personesAnalitzar les diferents alternativesValorar pros i contres de cadascuna de les solucions . Algunes , fàcilment seran descartables altres necessitaran una anàlisi més exhaustiva dels diferents components .

Realitzar una balanç entre pros i contres per cada alternativa

No tenir en compte totes les variables.

Perdre de vista l’objectiu

Triar

Prendre una decisió tenint en compte les diferents alternatives i anàlisi. Tenir en compte aquella que el balanç de pros i contres sigui menor .

Valorar l’opció d’unir dues alternatives

No decidir per por a equivocar-se o pors perfeccionistes

Pensar que podrien haver més opcionsIdear un pla d’accióConcretar al màxim com i quan es va a dur a terme aquesta solució. Així mateix, caldrà destacar els diferents passos que s’hauran de seguirNo concretar els passos a seguir, intentant portarho sobre la marxaActuarRealitzar el pla d’accióNo iniciar l’actuació i no resoldre el problema.Valorar el resultatAnalitzar en funció de l’objectiu plantejat si s’ha aconseguit el resultat esperat o no . En cas negatiu , plantejar-se el motiu. Si cal, fer una nova anàlisi d’alternatives

Canviar l’objectiu plantejat, creant un nou més exigent.

Cristina García