Menú principal
TwitterFacebookLinkedIn
628.546.791
635.676.515
info@centrepip.com

628.546.791 - 635.676.515
info@centrepip.com

Català - Español

[lang_ca]

Què és l’ Claroread?

És una aplicació informàtica creada per l’empresa Integratek dirigida  a aquelles persones amb dificultats de l’aprenentatge. Llegeix textos de diferents formats en diferents idiomes i per tant és molt útil per l’aprenentatge fonètic de les llengües en alumnes de totes les edats.

Quines funcions desenvolupa?

Les funcions principals que ofereix són:

a)      Afavoreix la comprensió i la memorització de textos de les diverses matèries escolars dels alumnes amb dificultats per a la lectura.

b)      Llegeix textos escrits pels alumnes, reforçant l’aprenentatge ortogràfic i la puntuació correcta dels textos. D’aquesta manera, permet que se n’adonin de les errades i puguin corregir-les.

c)       Permet organitzar la recerca d’informació a internet per poder ser utilitzada.

d)      Converteix documents PDF en altres formats.

e)      Permet escanejar documents amb paper perquè l’aplicació els pugui llegir.

f)      Conté una aplicació per agrupar i estructurar idees, convertir el text escrit a audio i poder-lo escoltar en MP3. Molt útil per a l’estudi d’esquemes o resums.

Quines aplicacions específiques conté?

 La barra d’estris:

Aquesta aplicació funciona amb qualsevol programa de l’ordinador. La barra d’estris queda visiblement fixada a l’extrem superior de la pantalla.

Imatge de l'aplicació Claroread

Imatge de l’aplicació Claroread

Com es pot observar a la barra d’estris, trobem el botó Reproducir capaç de llegir qualsevol text obert , sigui un  document Word, un document PDF o una pàgina web.

També trobem el botó  Fuente, una eina molt útil ja que permet ampliar la grandària de la lletra del text, fent-lo més fàcil de resseguir.

Una altra de les funcions que conté aquest programa és el botó Espaciado. Aquest, augmenta l’espai entre caràcters, línies o paràgrafs  facilitant el seguiment de la lectura dels textos reproduïts.

Opcions de l'estri 'Espaciado'

Opcions de l’estri ‘Espaciado’

Per a reforçar un millor seguiment de la lectura de textos, s’utilitza la funció  Configuración de la parla. Aquesta funció permet regular la velocitat i el volum de la veu de l’aplicació en funció de la necessitat de l’usuari.

Opcions de configuració

Opcions de configuració

A part de la configuració de la parla, també trobem la configuració de ressaltat on ens permet triar què volem destacar,  si les paraules, frases o paràgrafs del text mentre l’aplicació va llegint.

Opcions de ressaltat

Opcions de ressaltat

Per últim, trobem el botó  Extras que conté diferents funcions dins les quals trobem:

 1. La Calculadora parlant
  Aquest programa introdueix una veu a la calculadora de Windows i les xifres es pronuncien en veu alta.
 2. ScreenRuler
  Permet col·locar un “regle” a la pantalla de l’ordinador per tal de facilitar la visualització o el seguiment del text llegit.
 3. ClaroCapture
  Captura textos i imatges de diferents llocs. Molt útil per a  preparar documents escrits com treballs o informes.
 4. ClaroIdeas
  Aplicació que organitza la informació amb mapes conceptuals  i permet un millor estudi per a l’usuari considerant que es pot reproduir per l’audio.

Per a concloure aquesta explicació del programa és important remarcar la utilitat que pot tenir no només en nens sinó també en adolescents i adults ja que facilita un millor aprenentatge dels continguts acadèmics  i reforça l’autonomia dels mateixos en l’estudi.

A continuació es presenta un video on s’explica amb més claredat la funcionalitat d’aquesta aplicació:    http://www.youtube.com/watch?v=zPHj-8lKyBw

[/lang_ca]