Autolesions en l’adolescència

Autolesions en l’adolescència

Cada cop hi ha més adolescents que s’autolesionen de diverses maneres. A nivell professional entenem l’autolesió com el fet de fer-se mal a un mateix de manera conscient i premeditada. 

En la majoria dels casos, no hi ha una intenció suïcida al darrera, tot i que s’acostuma a amagar, especialment als familiars, per evitar possibles conseqüències i/o per la vergonya que els hi provoca. 

A que són degudes les autolesions?

Les autolesions no són degudes a un trastorn mental greu com molta gent pensa sinó que són degudes a una pobre gestió de les emocions.

Les principals situacions desencadenants són:

 • Per descarregar el malestar i l’angoixa emocional que pateixen. Cal tenir en compte que en un primer moment, l’autolesió els hi dóna una  sensació plaent ja que desvien l’atenció del seu malestar emocional a un malestar físic, actuant com a una mena de sedant emocional.  Aquesta sedació reforça la idea de que les autolesions els ajuden a gestionar les emocions que els desborden, de manera que s’acaba convertint en un hàbit o addicció i, per tant, cada cop els hi és més difícil de deixar de produir-se-les. Molts arriben a dependre de les mateixes per a fer front als seus sentiments dolorosos.
 • Per sentir quelcom. Altres nois i noies s’autolesionen ja que s’han tancat tant en si mateixos, degut a la percepció que tenen d’alló que els està passant a la seva vida, que es senten incapaços de sentir res per dins. L’autolesió els hi dóna un estímul dolorós, però al cap i a la fi, els hi  fa sentir alguna cosa.
 • Per captar l’atenció o bé d’altres adults o bé dels seus amics o companys de classe. Hi ha joves, una minoria dins de les persones que s’autolesionen, que busquen l’atenció dels demés per aquesta via que acostuma a generar l’empatia i la preocupació dels altres

No es pot reduir a una llista els fets que provoquen que un o una adolescent s’autolesioni. En el fons, el detonant principal és qualsevol situació que l’hagi provocat una emoció molt intensa. No obstant, no hem de caure en banalitzar les emocions del jovent. Hem de tenir en compte la percepció i el món interior de cadascú doncs no hi ha dues persones que reaccionin igual davant una mateixa situació.

Què podem fer?

Primer de tot, davant de l’aparició d’autolesions s’ha de consultar amb una professional que en pugui fer una valoració i una posterior intervenció en cas que es consideri necessari.

A més a més, des de casa podeu ajudar als vostres fills i les vostres filles de la següent manera:

 • No culpabilitzant-los. Recordeu que quan es realitzen talls és perquè estan patint i una “bronca” o una acusació només farà que augmenti el seu malestar.
 • Doneu suport, pregunteu per quin motiu se’ls han realitzat, escoltant activament i sense jutjar.
 • Si no volen parlar amb vosaltres, oferiu a algú amb qui ho puguin fer.
 • Mostreu-vos disponibles per ajudar-los a gestionar les seves emocions. Els hi podeu recordar que poden comptar amb vosaltres, que esteu allà.
 • Intenteu que no hi hagi al seu abast objectes amb les que se les puguin realitzar.

Com realitzar prevenció?

Una bona educació emocional és un gran factor de protecció en el cas de les autolesions. El fet de que els nois i noies coneguin les emocions, les sàpiguen identificar i gestionar farà que no hagin de recórrer a actes com els anteriorment descrits. A més a més des de casa podeu:

 • Parlar d’emocions, posant nom al que sentiu i sent exemple a l’hora de gestionar determinades emocions. Podeu buscar espais setmanals en el que cada un dels membres pugui dir per exemple com s’ha sentit aquella setmana, que l’ha fet enfadar, si ha tingut por, nervis,….
 • Reforçar l’autoestima dels nois i noies, valorant totes aquelles coses que fan bé i les seves qualitats.
 • Practicar l’escolta activa entre els membres de la família, és a dir, escoltar atentament al que ens diu l’altre, amb interès i sense jutjar.

Per a més informació ens podeu escriure a info@centrepip.com.

Deixa un comentari

Call Now Button