TDAH, Dislèxia, Trastorn de l’aprenentatge. Com es fa l’avaluació?

TDAH, Dislèxia, Trastorn de l’aprenentatge. Com es fa l’avaluació?

Molts pares quan ens consulten sobre els seus fills respecte si presenta o no un trastorn d’aprenentatge ens pregunten sobre com realitzem aquest procés, doncs els hi dóna certa tranquil·litat. Per aquest motiu, en el present article us volem explicar com treballem al Centre PiP (Psicologia i Pedagogia) per poder diagnosticar el TDAH o la Dislèxia, doncs són dues de les demandes més habituals.

Com es fa una valoració?

  1. Entrevista amb els pares

Primer de tot, cal fer una entrevista amb els pares o, com els professionals anomenem, anamnesis amb l’objectiu d’obtenir el màxim d’informació possible del desenvolupament del nen/a. En aquest sentit, al llarg d’una hora d’avaluació els pares ens faciliten totes les dades des de l’embaràs, part i desenvolupament analitzant els punts forts i febles que ells han percebut al llarg dels anys. Tanmateix, per obtenir dades comparables amb la resta de persones de la seva edat, es faciliten determinats qüestionaris als pares.

  1. Proves al nen/a o adolescent

Una vegada concretada la demanda i realitzada l’entrevista, es concreten entre dos i quatre dies amb el nen/a per poder aplicar les proves que considerem necessàries tenint en compte aspectes com l’edat, la capacitat atencional, el cansament del nen/a, etc.

Per una part, cal tenir present que en totes les valoracions de trastorns de l’aprenentatge és necessari poder aplicar algunes proves generals que permetin conèixer el funcionament global del nen. En aquesta línia, com a norma habitual s’administren alguna prova d’intel·ligència així com proves vinculades a les funcions executives, és a dir, com dur a terme tasques de processament de la informació, retenció, planificació, etc.

Per una altra part, també s’administren proves específiques per a la seva situació descrita pels pares i les observacions del professional. En aquest sentit, depenen de les característiques pròpies de cada persona ens centrem més en aspectes atencionals, lectoescriptors, càlcul, etc.

  1. Qüestionaris a les escoles

Per acabar, i poder tenir una visió completa, des del centre demanem la col·laboració de les escolesmitjançant qüestionaris puntuals així com, en aquells casos que considerem necessaris, contactes telefònics.

  1. Informe i Devolució

Una vegada recollida tota la informació, es dur a terme la correcció, integració i anàlisis exhaustiu de les dades per tal de poder arribar al diagnòstic o no. Tanmateix, aquest anàlisis ens permet poder orientar en cada cas les recomanacions de manera més específica possible el que millora la qualitat de la intervenció posterior. Tota aquesta informació, es resumida a l’informe que entrega el professional a les famílies.

Deixa un comentari

Call Now Button