Com afecta el Bullying en l’etapa adulta?

Com afecta el Bullying en l’etapa adulta?

Normalment quan es parla de Bullying, pensem en nens/es i adolescents que estan patint-lo en aquest moment. Ens centrem en la infància i adolescència com a única etapa en què afecta el bullying, però ens oblidem que aquestes persones creixen i es converteixen en adults que poden arrossegar les seves seqüeles. A teràpia, moltes vegades, ens apareixen persones que indiquen haver patit bullying o abusos per part dels seus iguals durant la infància i/o l’adolescència i arrossegar de manera conscient o inconscient seves conseqüències a dia d’avui.

Quines conseqüències té el bullying en la persona adulta?

La conseqüència que es troba en major mesura és la baixa autoestima. Hem de tenir en compte que a moltes durant una etapa important de la seva vida, en la qual s’està creant la seva identitat, les situacions de maltractament del bullying les han fet sentir petites, invisibles, indefenses, etc. El que pot fer que a mesura que passen els anys, es mantingui aquesta visió negativa d’una mateixa considerant que no pot enfrontar-se a determinades coses, trobant defectes físics, valorant que no són suficients, creient que les altres persones no els estimaran, … En definitiva, són adultes que no aconsegueixen valorar-se o estimar-se prou per la qual cosa busquen maneres de protegir-se, evitant aquelles situacions que les hi puguin generar malestar.

Aquesta manca d’autoestima i recerca de protecció es pot observar en altres àrees o conductes com són:

  • Eviten els conflictes. A causa de que s’han enfrontat a situacions problemàtiques i han vist que els resultats han estat negatius i/o s’han sentit indefenses, tendeixen a fugir dels conflictes i de les sensacions que els generen. És per això, que algunes persones poden deixar que altres persones decideixin per elles, no opinant de temes que els importen, acceptant situacions que no els agraden, … En definitiva, porten a terme diferents maniobres per evitar una situació que pogués generar un conflicte o discussió ja que no confien en els seus propis recursos per fer-hi front.
  • Manca d’habilitats socials. És freqüent trobar que les persones que han patit bullying, tendeixen a mostrar un estil submís davant els altres pel que els hi costa defensar-se o argumentar el seu propi criteri. Així mateix, no saben com expressar-se i/o relacionar-se amb les altres persones el que els genera una gran inseguretat sobre les seves pròpies habilitats en aquesta àrea.
  • Dificultats per posar límits o dir que no. Tenint en compte l’expressat anteriorment, entre la manca d’habilitats socials i l’evitació activa dels conflictes, dir que no o posar límits són dos conductes que els hi genera una gran ansietat i dificultat.
  • Desconfiança cap a altres: Tenint en compte que les altres persones han estat els causants del malestar a la infància i l’adolescència, quan arriben a adults moltes d’aquestes persones desconfien de les intencions de les persones que els envolten, de manera que poden mostrar una actitud inhibida o d’aïllament social, evitant així el contacte amb els altres.
  • Tendència a demostrar la seva pròpia vàlua i/o hiperexigència. Una altra manera de contrarestar la baixa autoestima i, al mateix temps, demostrar que són persones mereixedores d’estima, és mitjançant la pròpia hiperexigència. S’esforcen, dediquen temps i hores a trobar la solucions a les coses, busquen el millor resultat, … En certa manera, és una forma de poder demostrar el seu valor personal a partir dels resultats obtinguts i les fites aconseguides.
  • Comportaments agressius en alguns casos: Algunes persones, però, més que mostrar conductes inhibides com les anteriorment descrites, maneguen la baixa autoestima mostrant una conducta agressiva. Creen imatge o maneres d’actuar autoritàries, contundents o agressives per por que els tornin a fer mal. En certa manera actuarien sota el lema més val prevenir que curar, de manera que “abans que em mosseguis tu, ho faig jo”.

Per acabar, si al llegir aquest article t’has sentit reflectit o reflectida, t’animem a demanar ajuda a una de les nostres professionals de psicologia escrivint a info@centrepip.com

Deixa un comentari

Call Now Button