Com millorar l’autoestima

Com millorar l’autoestima

“No podré fer-ho, a mi s’em donen fatal les matemàtiques”… “No tinc sort en les relacions, sempre em fixo en qui no dec”… “L’entrenador no em deixarà intentar-ho, mai he encistellat una cistella “…

Tots tenim una imatge mental sobre en què som bons i en què no, això és el que anomenem autoimatge. Aquesta imatge, s’ha anat formant al llarg dels anys, des de la primera infància i està relacionada amb les experiències que cadascú ha anat vivint.

Aquesta autoimatge influeix sobre l’autoestima de cada persona. Quan parlem d’autoestima ens estem referint a la mesura en què una persona se sent valorada, estimada, acceptada pels altres i per una mateixa.

Al llarg de la vida i especialment en l’adolescència, la nostra autoestima canvia tenint diverses fluctuacions (moments de major i moments de menor). Així mateix, l’autoestima no és un constructe global sinó que es pot dividir en funció de les diferents àrees de la vida de cada persona. Per exemple, una persona pot tenirla bona en el treball però, per contra, no sentir-se d’ igual manera en les relacions personals.

Com millorar l’autoestima?

  • Modificar els pensaments limtants en possibilitzants: Pensa en positiu i canvia el teu focus d’atenció dels teus defectes a les teves habilitats. Busca per cada crítica que et facis alguna cosa positiva per tu mateix. Transfroma allò que sembla dolent o sense solució. Pensaments limitants: “no puc fer res” “no sóc prou bo”; Pensaments possibilitants: “Puc fer el que em proposi” “Sóc bo” “Faré realitat els meus somnis”
  • No generalitzar: Evita treure conclusions generals de les experiències negatives. Valora cada situació com a singular i única. No hem d’oblidar que tots cometem errors però això no vol dir que siguem un “desastre”.
  • Buscar el costat positiu: Busca i identifica aquells aspectes positius o aquells elements dels quals ens poguem sentir orgullosos. 
  • Ser conscients dels assoliments: Pregunta’t sobre aquells éxits que has tingut en el passat i reconeix la capacitat que tens de fer les coses bé. Centra l’atenció en allò que aconsegueixes, intentant no buscar la perfecció. 
  • No comparar-se: Cada persona és diferent, amb les seves qualitats i defectes. Per això, encara que siguem “pitjors” en algunes àrees, serem “millors” en altres. 
  • Adaptar-se a un mateix: Coneix-te a tu mateix i acceptat tal i com ets, amb les teves qualitats i els teus defectes. Recorda que ets una persona important i valuosa.
  • Fixar-se objectius i metes: Pensa en allò que voldries aconseguir i crea un pla d’acció per aconseguir-ho. Ves revisant els teus progressos centrant-te en els petits éxits. Altre cop, no busquis la perfecció. 
  • Esforçar-se per millorar: Millora aquelles àrees en les que no et sentis satisfet. Així i tot, recorda que has de saber valorar primer aquelles característiques que podrà canviar de les que no, així com pensar si l’esfoç necessari és justificat o no. Sigues realista i activat per modificar el que està a les teves mans. Quan et trobis amb alguna cosa que no pots canviar, accepta-ho, com a part teva. 
  • Considerar els errors com a oportunitats: Accepta els errors com a part de la vida de totes les persones. Amb això, intenta buscar l’aprenentatge dels mateixos, potenciant el teu desenvolupament personal davant les dificultats.                                       

Per a més informació ens podeu escriure a info@centrepip.com

Deixa un comentari

Call Now Button