Efectes de la falta d’autoestima en nens/es i adolescents

Efectes de la falta d’autoestima en nens/es i adolescents

Avui en dia se’n parla molt de l’autoestima i podem trobar infinitat d’articles dirigits a adults sobre com tenir una bona autoestima i com millorar-la però, sabem com afecta la falta d’autoestima en nens/es i adolescents i els efectes a curt, mig i llarg termini?

Conseqüències de la falta d’autoestima:

  • Conductes disruptives: Aquells menors que no es senten valorats ni es valoren a si mateixos a vegades busquen l’atenció dels altres a través de conductes exagerades o que criden l’atenció.
  • Baix rendiment acadèmic: Normalment el rendiment acadèmic dels i les menors amb baixa autoestima és baix degut a que no confien en les seves pròpies capacitats i, per tant, es bloquegen amb facilitat. Sovint no intenten fer les tasques o posar-se a estudiar perquè senten que no són capaços d’entendre el que tenen al davant. Això fa que hi hagi una menor predisposició per a l’aprenentatge i una baixa motivació cap als processos escolars.
  • Facilitat per deixar-se influenciar: Una baixa autoestima genera una inseguretat constant en un mateix i, sovint, una necessitat de cercar l’afecte i l’acceptació dels altres. Els nens, nenes i adolescents que no es valoren tenen dificultats per posar límits als demés i es deixen portar pels altres per sentir-se un/a més dels grups als que pertanyen.
  • Conductes de risc: Quan un/a infant o adolescent no es valora, tampoc està preocupat per la seva integritat física. Això i la necessitat de cridar l’atenció dels altres fa que siguin més propensos/es a dur a terme conductes de risc.
  • Trastorns alimentaris: Darrera un trastorn alimentari sempre ens trobem a nois i noies amb una baixa autoestima. Malgrat que aquesta no sigui la causa dels mateixos, sinó que es deuen a una suma de factors, si que és una dimensió important en la seva gènesi. Les persones que pateixen trastorns de la conducta alimentària no accepten els seus cossos ni alguns dels trets de la seva personalitat, amb la qual cosa, no poden gaudir d’una bona autoestima.
  • Pors: El sentit d’incapacitat i de confiança en si mateixes genera que experimentin diverses pors ja que no es veuen capaces d’enfrentar-se a moltes de les situacions del dia a dia.
  • Dificultats de relació: Les dificultats de relació són habituals ja que no es veuen igual de vàlides que les persones que les rodegen. Ens podem trobar amb nens i nenes que busquin relacionar-se a través de crides d’atenció i comportaments bruscos però també d’altres que es trobin molt inhibits o inhibides per por a que els demés se’n riguin d’ells o elles, pensin que són tontos,…….
  • Baix estat d’ànim que pot arribar a depressió: Finalment, una baixa autoestima pot portar als menors que la pateixen a sentiments de desesperança en el seu futur, angoixes,… El nivell de malestar continu que pateixen els pot arribar a fer caure en trastorns de l’estat d’ànim.

Aleshores, que podem fer per ajudar a que els nens, nenes i adolescents millorin la seva autoestima?

A l’article sobre com reforçar l’autoestima en els nens/es i adolescents podeu trobar un seguit de pautes que de ben segur us ajudaran.

A més a més, també podeu contactar amb professionals de la psicologia que us podem orientar i tractar als menors en el cas que sigui necessari.

Per a més informació ens podeu escriure a info@centrepip.com

Deixa un comentari

Call Now Button