Ensenyar a llegir i escriure a nens amb dislèxia

Ensenyar a llegir i escriure a nens amb dislèxia

Una de les dificultats més habituals que trobem en els nens que presenten dislèxia és la presència de problemes per establir la conversió grafema / fonema, és a dir, associar la lletra escrita amb el so específic. És per això, que necessiten un reforç específic per aprendre a llegir.

Quines activitats hem de seguir per reforçar l’associació grafema – fonema?

A continuació us compartim alguns dels exercicis que realitzem en les nostres sessions de reeducacions amb la finalitat de millorar aquesta àrea. Abans de res, però, hem de tenir en compte una sèrie de punts clau:

  • Sempre ens hem d’adaptar al domini de cada nen/a
  • Hem de començar pels grafemes que generin menor confusió i, especialment, aquells que només tinguin un fonema associat. A mesura que s’avança es van introduint nous fonemes.

A nivell d’activitats, l’ordre i la dinàmica que recomanem és:

  1. Discriminació auditiva d’aquest fonema en paraules donades oralment o mitjançant imatges. Per exemple, demanar-li que ens indiqui i digui aquelles paraules que continguin el so desitjat a partir d’estímuls visuals (targetes) o auditius (paraules dites oralment)
  2. Reforçar la consciència fonològica amb aquest fonema, és a dir, fem jocs mentals amb paraules reals o inventades, (pseudoparaules), en les que aparegui el so a treballar. En aquest punt, es treballaria a partir de síl·labes, nombre de lletres, posició de la lletra, resultat d’ometre determinat so i / o canviar-lo per un altre.
  3. Identificació visual del grafema a treballar, especialment, aquells que li generin més dificultat. És habitual que acostumin a tenir problemes en adquirir alguns grafemes / fonemes concrets que són semblants visualment o auditivament.
  4. Un cop realitzat el treball de discriminació i consciència fonològica del so passarem a la lectura, en primer lloc, de síl·labes directes i, posteriorment, de inverses i altres construccions sil·làbiques.
  5. Escriptura de síl·labes i paraules. Finalment passarem a l’escriptura de paraules amb els grafemes que estem treballant.

Aquest procediment, realitzat de manera gradual, ens ajudarà a que el nen/a dislèxic assimili adequadament cada grafema/fonema de manera aïllada, de manera que posteriorment podrà accedir de manera adequada a la lectoescriptura. Tot i així, és important destacar i tenir en compte que una correcta avaluació psicopedagògica així com el seu informe complet pot ajudar a determinar de manera molt específica les dificultats cada infant, el que facilita la intervenció.

Per a més informació ens podeu escriure a info@centrepip.com

Deixa un comentari

Call Now Button