Psicologia i Pedagogia: Serveis

servicios reeducaciones

Psicologia infantil, juvenil i d'adults

Intervenció psicològica orientada a nens, joves i adults des d’una perspectiva integradora. Les nostres especialitats inclouen:

Més informació

Reeducacions Psicopedagògiques

Servei destinat a nens i adolescents amb problemes en el rendiment escolar com a conseqüència d’un trastorn de l’aprenentatge (dislèxia, discalculia, disortografia), trastorn del neurodesenvolupament, TDAH i/o manca d’hàbits d’estudi.

Més informació

Avaluacions psicopedagògiques

Estudi global de l’infant o adolescent amb l’objectiu d’identificar els trastorns i/o els punts febles que puguin afectar i interferir en els seus aprenentatges. Una correcta exploració permet identificar dislèxia (dificultats en la lectoescriptura), TDAH (trastorn per dèficit d’atenció amb/sense hiperactivitat), TANV (trastorn de l’aprenentatge no verbal), TEL (Trastorns específics del llenguatge), discalcúlia (dificultat per a l’aprenentatge matemàtic), etc.

Més informació

Cursos i Formació

Seminaris i cursos propis del centre orientats a professionals de la psicologia i la pedagogia, professors, pares i persones adultes.

Més informació

Supervisions i Grups de supervisió

Les supervisions o els grups de supervisió estan destinats a professionals de la psicologia i les reeducacions psicopedagògiques que es troben treballant de manera individual i necessiten assessorament i suport en el seguiment dels seus casos. Les consultes, puntuals i/o de manera continuada, tenen com a objectiu construir conjuntament la millor proposta de tractament per a la persona que acudeix a teràpia. Per això mateix, estan especialment indicades per a aquelles persones que s’inicien la pràctica clínica a nivell individual així com per a professionals que fa temps que estan exercint i necessiten poder comptar amb suport o altres punts de vista.

Call Now Button