Quan anar a un psicòleg infantil?

Quan anar a un psicòleg infantil?

Molts pares, preocupats pel benestar dels seus fills, dubten sobre si haurien o no portar als seus fills al psicòleg davant algun símptoma o signe que presenti el menor. Des de Centre PiP ens agradaria recalcar la importància d’una intervenció primerenca, la qual pot prevenir el desenvolupament de problemes en el futur. Per regla general, els pares quan arriben al centre ja han arribat a una situació extrema que interfereix en la vida dels membres de la família. Per això mateix, la nostra recomanació com a professionals és consultar com més aviat possible en observar canvis o dificultats.

Quins indicadors, com a pares, podem tenir en compte?

És important que els pares estiguin pendents sobre els canvis de conducta dels seus propis fills i filles, tant si aquests són per excés com per defecte. Algunes possibles situacions són:

 • Canvis en els patrons d’alimentació. Menja més o menys que abans o ho fa de forma diferent.
 • Canvis en els patrons de son. Presència d’alteracions com insomni, malsons, s’adorm “per les cantonades”, s’orina al llit, etc.
 • Canvis en el rendiment escolar. No és capaç de parar atenció, no fa les seves tasques, el seu rendiment ha baixat notablement
 • Canvis en el seu estat d’ànim. Sembla més trist, apagat, sense energia.
 • Canvis en el seu nivell d’activitat. És més elevat o menys que el dels seus companys, hi ha hagut una notable disminució o augment en els últims mesos, sembla més nerviós.
 • Alteracions en el joc. Juga sempre sol, no participa en jocs socials, s’aïlla, juga sempre a jocs violents.
 • Alteració en la conducta. No acata normes, té conductes estranyes (diferents a les dels seus companys o germans/es), té conductes repetitives.
 • Alteracions en les relacions socials. Ha deixat de relacionar-se o sempre ha tingut problemes amb els seus companys, no truca a ningú o no li diuen per sortir, no és capaç de fer nous amics, evita situacions socials o presenta clars símptomes d’ansietat en aquestes situacions.

Quins tipus d’intervencions hi han?

A l’hora d’acudir a un psicòleg infantil, les intervencions que es poden realitzar són diferents en funció de la demanda. A Centre PiP, les intervencions de psicologia infantil que realitzem són:

 • Assessorament i Orientació als pares tant en l’etapa infantil com en els canvis que s’observen durant l’etapa pre-adolescent i la joventut. Alguns exemples de les consultes que ens realitzen sobre aquest tema, són:
  • Valorar si una determinada conducta és normal. De vegades, el que és normal a una edat, no ho és a una altra. Per això mateix, el psicòleg ha de determinar si determinada conducta és pròpia de l’edat o no.
  • Pautes per educar i / o tècniques de modificació de conducta. Per exemple, rebequeries, problemes per menjar o anar al llit, pors….
  • Afrontament de situacions estressants que els poden afectar de manera negativa.
  • Ajudar els pares a desenvolupar forts vincles afectius, necessaris perquè l’adolescència no suposi una ruptura difícil de reconduir.
  • Desenvolupar una autoestima sana.
 • Avaluació, el diagnòstic i el tractament de les dificultats d’aprenentatge: dislèxia, discalcúlia, disortografia, disgrafia, TDAH. Davant la presència de dificultats escolars cal valorar la possibilitat d’un trastorn que justifiqui el  baix rendiment. Un cop realitzat el diagnòstic, cal fer una intervenció individual i familiar que permeti donar suport i recursos al nen i als pares.
 • Intervenció davant problemes emocionals i/o d’ansietat. Especialment, aquest tipus d’intervencions són més freqüents en adolescents.
 • Entrenament en habilitats socials i intel·ligència emocional.

Deixa un comentari

Call Now Button