Els trastorns de l’aprenentatge

Els trastorns de l’aprenentatge

En els últims anys, des de diferents sectors s’ha intentat donar una major visibilitat als trastorns de l’aprenentatge en nens/es i adolescents. Una part del fracàs escolar es pot justificar per la presència d’aquests trastorns ja que l’absència d’un diagnòstic i, sobretot, la manca d’una intervenció adequada fa que el fet d’estudiar pugui ser una muntanya cada vegada més gran augmentant el sentiment de frustració i la desmotivació en els nostres menors. Idees o pensaments de l’estil “Sóc ximple”, “Si encara m’esforci, no surten els resultats ¿Per què seguir intentant-?”, … sóc molt freqüents fins que es posen en mans d’especialistes que poden ajudar-nos.

Què són els trastorns específics de l’aprenentatge?

wood-3320267_1920-min

Com bé diu el seu nom, els trastorns de l’aprenentatge, són dificultats que tenen els nens / es per adquirir i aplicar aprenentatges propis de l’àmbit escolar. D’acord amb el DSM – 5, podem identificar els següents 3 tipus dins diferents. Entre parèntesi especifiquem el nom amb el que comunament poden ser nomenats, encara que no sigui el nom clínic establert:

  • Trastorns de l’aprenentatge amb dificultats en la lectura (Dislèxia)
  • Trastorns d’aprenentatge amb dificultats en l’escriptura (Disortografia i Disgrafia)
  • Trastorns de l’aprenentatge amb dificultat matemàtica (Discalcúlia)

D’altra banda, existeixen també altres trastorns que dificulten l’adquisició de nous aprenentatges ja que poden afectar les funcions executives com l’atenció i/o la memòria de treball. Un exemple seria en trastorn per dèficit d’atenció amb / sense hiperactivitat (TDAH)

Com es diagnostiquen els trastorns de l’aprenentatge?

Per poder realitzar un diagnòstic de trastorns específic de l’aprenentatge, és necessari realitzar una avaluació completa en la qual s’apliquin entrevistes i proves orientades a la detecció de dificultats. En aquesta línia, és molt important poder comptar amb informació de diferents contextos (família i escola).

Per tant, per a poder realitzar l’avaluació d’un trastorn de l’aprenentatge caldria per una banda, una entrevista amb els pares per poder conèixer la història clínica i situació actual i, d’altra banda, una entrevista i una passació de proves específiques al menor .

Així mateix, aquesta informació podria ser complementada pel tutor / a.

Com es intervenen els trastorns de l’aprenentatge?

Primer de tot, cal establir uns objectius del tractament enfocant tant en les dificultats com en les fortaleses del menor. A partir d’aquest punt, s’inicia el procés de reeducació psicopedagògica amb l’objectiu d’adquirir eines que permetin superar les diferents dificultats.

Al nostre centre som especialistes en els trastorns de l’aprenentatge. Per això mateix, si creus que el teu fill / a presenta alguna dificultat, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres a info@centrepip.com. A partir de l’avaluació podem concretar les seves dificultats i plantejar el millor tractament possible.

Deixa un comentari

Call Now Button