Ubinding: novetat en el tractament de les dificultats lectores

Ubinding: novetat en el tractament de les dificultats lectores

Què és ubinding?

El programa Ubinding és un programa informàtic creat amb el suport de la Universitat de Barcelona per millorar la destresa lectora. Ubinding neix com a resultat de les investigacions científiques actuals, aplicant aquelles estratègies que està demostrat que milloren el procés d’adquisicó de la lectoescriptura. 

Qui pot beneficiar-se de Ubinding?

No cal tenir de un diagnòstic de dislexia i/o trastorn de l’aprenentatge en la lectoescriptura per poder beneficiar-se del programa. Al tractar-se d’una intervenció individualitzada, s’adapta a les necessitats de cadascú amb la finalitat de generar millores.

Tanmateix, s’adapta a les diferents franges d’edats una vegada s’està aprenent la lectoescriptura. Per tant, permet poder començar la intervenció en cursos inicials.

Com funciona Ubinding?

Ubinding és un programa que s’aplica a casa sota la supervisió de la mare i/o del pare. A més a més compta amb professionals que realitzen una retroalimentació contínua del procés que està seguint l’infant i en realitzen un seguiment. La dinàmica a seguir és:

  •          Avaluació inicial per conèixer el nivell de dificultats del nen/a
  •         Sessions breus de 10 a 15 minuts davant de l’ordinador (o Tablet) amb accés a internet on es realitzen diferents tipus d’activitats. Per a que el programa sigui efectiu s’hauria de seguir una rutina de 4 a 5 dies a la setmana.     
  •      Feedback i/o comentari del professional de Centre PiP sobre la sessió del dia
  •         Seguiment de professionals de l’equip de l’UB on hi participen un matemàtic o físic, supervisen les dades numèriques per analitzar i dissenyar la següent sessió.
  •    De manera periòdica,  es realitzarà una sessió de seguiment amb el professional de Centre PiP per valorar l’evolució i la qualitat lectora del nen/a. Tanmateix, aquestes reunions permetran resoldre els dubtes que vagin sorgint.

Quins resultats podem esperar?

  •          Millora significativa en l’habilitat lectora
  •          Augment de la velocitat i comprensió lectora
  •          Millora de l’autoestima
  •          Reducció de les faltes d’ortografia

Vols que acompanyem en el procés al teu fill o filla amb Ubinding? Pots demanar-nos més informació a info@centrepip.com

Deixa un comentari

Call Now Button